Info

Verloop 1 ste zitting kinesitherapie :

– Tijdens de eerste zitting gaat de kinesitherapeut de administratie in orde maken. Hij gaat een anamnese (= vraagstelling i.v.m. je klachten) afnemen, een inspectie , provocerende testen en een klinisch onderzoek uitvoeren om zo de klachten in kaart te brengen om een persoonlijk behandelplan op te stellen voor de patiënt.

Niet te vergeten bij je eerste zitting : identiteitskaart, SIS kaart , klevertje mutualiteit, dokters voorschrift en eventueel diagnostisch materiaal (RX, MRI, ECHO,….).

Tip: best dat je losse, gemakkelijke kledij aan hebt!

Terugbetaling Mutualiteit:

Wij zijn geconventioneerde kinesitherapeuten, wat wil zeggen dat wij akkoord gaan met de tarieven opgelegd door het RIZIV en waardoor jij als patiënt(e) van een normale terugbetaling kan genieten.

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grote van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft:

Courante aandoeningen (alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort):

– tot 18 zittingen per voorschrift. – per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met tegemoetkoming van de mutualiteit. – eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald. – vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief. – een courante aandoening kan men drie maal per jaar goedkeuren. M.a.w. u heeft recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen (vb rug, enkel, knie).

F-pathologiën ( na operaties, immobilisatie, gangrevalidatie…)

– tot 60 zittingen per voorschrift. – per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. – eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief. – vanaf 61e aan het verminderde terugbetalingstarief bij F-a. Bij F-b vanaf 81e zitting.

E-pathologiën (ernstige aandoeningen)

– tot 60 zittingen per voorschrift – onbeperkt aantal voorschriften mogelijk. – steeds buitengewoon verhoogde tegemoetkoming. De kinesitherapeut doet een aanvraag bij Uw mutualiteit, ter goedkeuring van de E-pathologie. De eerste keer moet deze aanvraag ook aangevuld en getekend worden door een specialist-geneesheer!

Perinatale kinesitherapie

– maximum 9 beurten per zwangerschap

Afspraken die niet worden nagekomen of niet tijdig (24h)worden afgebeld, worden aangerekend!

Tarieven

zie bij links bij site van het RIZIV.

 

Lid van AXXON, beroepsvereniging België, www.axxon.be

BA verzekering: Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0825.339.445 Rechtsvorm: Eenmanszaak

Toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie, FAC Kamgebouw, Koning Albert-I-laan 1/5 bus 1, 8200 Brugge